Kamus Ekonomi

Kumpulan Istilah Dalam Dunia Ekonomi

Tag: Tourist Expenditures

Tourist Expenditures

Tourist Expenditures istilah untuk menyebutkan sebuah pengeluaran – pengeluaran yang di lakukan oleh seorang pelancong ketika berkunjung ke.