Kamus Ekonomi

Kumpulan Istilah Dalam Dunia Ekonomi

Tag: Exchange Value

Exchange Value

Exchange Value artinya adalah nilai tukar suatu barang di pandang dari sudut barang-barang lain yang daoat di tukar.